ORV-premies gedaald

De naam van een verzekering geeft aan waar de verzekering voor is. Een autoverzekering is voor uw auto, een inboedelverzekering is voor spullen in uw huis. Heel logisch toch? Hoe zit dat met een overlijdensrisicoverzekering (ORV)? Dat is een verzekering waarmee de verzekeraar een afgesproken bedrag aan de begunstigde betaalt, als u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Hoewel niet altijd verplicht, wordt deze verzekering vaak gesloten in combinatie met een hypotheek. Met het verzekerde bedrag kan bijvoorbeeld (een deel) van de hypotheek afgelost worden. Het is een geruststellende gedachte dat uw nabestaanden geen financiële zorgen hebben.

ORV-premies zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Bij de meeste verzekeraars gelden deze lagere premies alleen voor nieuwe producten en niet voor de lopende verzekeringen. Heeft u langer dan twee jaar geleden een hypotheek en tegelijk een ORV afgesloten? Wij kijken graag voor u na of de premie lager kan en of de voorwaarden nog passen bij uw huidige omstandigheden.