MEER WETEN OF PERSOONLIJK ADVIES?

BEL 0343-565130

AGRARISCHE VERZEKERINGEN

Bakker & Koopmans is ook uw partner als het gaat om verzekeringen in de agrarische sector.
Van oudsher is dit ons specialisme.
Wij bieden de volgende verzekeringen aan landbouwwerktuigen, gewassen, tuinbouwkassen, milieuschade etc.
Wij doen zaken met de belangrijkste agrarische verzekeraars in Nederland, zodat wij u altijd een goede verzekering kunnen aanbieden, die is afgestemd op uw situatie.
Wij volgen continu ontwikkelingen binnen deze bedrijfstak. Met onze kennis en ervaring,
hebben we daarmee een goed beeld van de risico's en de oplossingen voor agrariërs.
Hiermee houden wij ons aanbod actueel.
Zodat u verzekerd bent van de beste adviezen bij het beperken van uw risico’s en een optimale dekking krijgt op uw agrarische verzekeringsproducten.
Wij zorgen dat u alleen die verzekeringen krijgt, die u voor uw zekerheid nodig heeft.

MKB VERZEKERINGEN

Ondernemen is risico’s nemen. Dat kan alleen als u hier realistisch mee omgaat.
Wij hanteren een aanpak op maat.
Goed risicobeheer betekent in kaart brengen welke risico’s uw bedrijf kent en wat de impact van schade is op de bedrijfscontinuïteit.
Vervolgens bepaalt u welke risico’s u zelf kunt dragen, of verminderen en welke u verzekert.
Ook het opstellen van een preventieplan is onderdeel van risicomanagement.

Wij bieden o.a. de volgende bedrijfsverzekeringen aan:
gebouwenverzekering zakelijk, inventaris en voorraad, bedrijfsschadeverzekering, verzuimverzekering personeel, milieuaansprakelijkheid etc.

PARTICULIEREN VERZEKERINGEN

Bij een keuze voor de beste verzekering is niet enkel de premie bepalend.
Van belang is dat u persoonlijk wordt geholpen, door een ervaren en vakkundige medewerker.
Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Tijdens een persoonlijk gesprek luisteren we naar u: wat is uw gezinssituatie, wat zijn uw wensen voor de toekomst, welke risico’s kunt of wilt u zelf dragen en welke wilt u afdekken?

Wij bieden o.a. de volgende schadeverzekeringen aan, inboedel, opstal, reis, rechtsbijstand en zorg etc.
Wij kunnen ze voor een scherpe premie aanbieden.
Als u een verzekeringspakket af sluit, dan heeft u ook nog eens recht op pakketkorting.

Mocht er zich onverhoopt een schade voortdoen,
dan hebben wij de bevoegdheid om zelfstandig schades af te wikkelen.
De schadeomvang brengen wij in kaart, met de eventuele gevolgschade.
We benoemen experts. Tevens hebben wij contact met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen.
Totdat u krijgt waar u recht op heeft.

PENSIOEN VERZEKERINGEN

Onder pensioenen verstaan wij alle vormen van ouderdomspensioenen en weduwe-en wezenpensioenen.
Het gaat dan over collectieve pensioenen voor werkgevers, individuele pensioenvoorzieningen voor diens werknemers en pensioenen voor de DGA.
Pensioen is voor veel mensen een moeilijke materie. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders de eigen pensioenkennis onvoldoende vindt.
De pensioenwetgeving wordt ingewikkelder en de behoefte aan eerlijk en transparant advies groeit.
Ferry van den Berg geeft dit advies graag aan werkgevers, diens werknemers en DGA’s.
Wij adviseren vanuit uw belang en op basis van een helder beloningsmodel.