DOWNLOADS

Hieronder vind u een lijst van documenten die u kan downloaden.

ALGEMEEN

DOWNLOAD

DOCUMENT

Bedrijfsinformatiedocument Bakker en Koopmans

DOWNLOAD

DOCUMENT

Algemene voorwaarden Bakker en Koopmans

DOWNLOAD

DOCUMENT

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

DOWNLOAD

DOCUMENT

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

DOWNLOAD

DOCUMENT

Dienstverleningsdocument Pensioen

DOWNLOAD

DOCUMENT

Brandbrief

Verzekering Particulier

DOWNLOAD

DOCUMENT

Inboedelwaardemeter 2020

DOWNLOAD

DOCUMENT

Herbouwwaardemeter Woningen verbond

Zorgverzekeringen

DOWNLOAD

DOCUMENT

ONVZ 2020 Vergoedingenoverzicht

DOWNLOAD

DOCUMENT

CZ 2020 Aanvullend Collectief Vergoedingenoverzicht

Schade-aangifte formulieren

DOWNLOAD

DOCUMENT

Schade aangifte formulier

DOWNLOAD

DOCUMENT

Europees aanrijdingsformulier