Risico dragen voor uitkering zieke werknemer

Een zieke werknemer is nooit fijn. Vooral niet voor de persoon in kwestie, maar ook niet voor u als werkgever. De verplichte doorbetaling van het loon kan immers flink in de papieren lopen. Na twee jaar ziekte komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Hiervoor betaalt u premie aan het UWV: een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie. De laatste vervalt als u voor het onderdeel WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) eigenrisicodrager bent. U betaalt dan zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. (Bron: Ondernemersplein.nl. Of het slim is om eigenrisicodrager te worden, hangt af van verschillende factoren zoals uw beroepssector, het aantal medewerkers en hun leeftijd en het ziekteverzuimpercentage. Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Wij helpen u graag alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Let op: het eigenrisicodragerschap kan op 1 januari of op 1 juli beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) binnen zijn.