Schade door noodweer: gedekt ja/nee?

De afgelopen maanden veroorzaakten zowel water als vuur veel schade in alle delen van de wereld. Turkije, Australië, Siberië en Californië vechten tegen enorme bosbranden. Italië, China en Zuid-Nederland hebben juist te maken met een grote wateroverlast. Noodweer in Limburg zorgde bij veel huishoudens voor enorme schades. Brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars meldde half augustus dat Nederlandse verzekeraars bijna 13.000 schademeldingen hebben ontvangen. De eerste schades zijn inmiddels afgehandeld en uitbetaald. Dit komt mede tot stand doordat het kabinet Limburg tot rampgebied heeft uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard, waardoor schade die niet-verzekerbaar is, (deels) kan worden uitgekeerd aan gedupeerden. (Bron: Verbond van Verzekeraars)

Het Verbond van Verzekeraars maakte een infographic verzekerbaarheid klimaatrisico’s. In één oogopslag ziet u welke schade is verzekerd door bliksem, hagel, overstroming, regen, sneeuw, vorst, ijzel of wind. Voor toelichting en advies op maat kunt u natuurlijk bij ons terecht.