Schade door product of dienst

Als ondernemer doet u uw uiterste best uw klant goed werk te leveren. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat door uw product. Bekende voorbeelden hiervan zijn de exploderende flessen frisdrank en batterijen in een mobieltje die in brand vliegen. Hierbij gaat het om materiële schade en persoonlijk letsel als gevolg van het (gebrekkige) product. We hebben het dan over productaansprakelijkheid.

Ook als u in plaats van een fysiek product een dienst levert en daarbij een fout maakt, kan er schade ontstaan. Als een belastingadviseur bijvoorbeeld een fout maakt en zijn klant krijgt een boete van de belastingdienst, dan heeft die klant vermogensschade. Dit is een financieel nadeel als gevolg van de fout. Dan hebben we het over beroepsaansprakelijkheid.

Weten waar uw aansprakelijkheid ligt voor uw eigen fouten en voor fouten door anderen die onder uw toezicht en/of verantwoordelijkheid werkzaamheden hebben uitgevoerd? Wij adviseren u graag over de risico’s en verzekeringsmogelijkheden.