WAAR STAAN WIJ VOOR?

Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten van een financieel product een dienstverleningsdocument (DVD) aan.

Bakker en Koopmans is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, pensioenen, bankspaarproducten en andere financiële diensten.
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten als volgt van dienst:

 • wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;
 • wij analyseren of deze wensen haalbaar en/of realistisch zijn;
 • wij adviseren over mogelijke oplossingen waarmee de klant deze wensen kan realiseren;
 • wij bemiddelen bij de contacten tussen de klant en de financiële instelling(en) waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.
 • HOE WIJ WERKEN?

  Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
  Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten.
  Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op.
  U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen.

  Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten).
  Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering.
  Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen.
  Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie.
  Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast.
  Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden.
  Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen.
  Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

  Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar ons Bedrijfsinformatie document.

  HET BAKKER & KOOPMANS TEAM

  SANDER MOCKING

  ADMINISTRATIEF EN
  COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

  SANDER MOCKING

  0340-565130 SANDER@BAKKERENKOOPMANS.NL

  SUSAN VAN DER GEER

  ADMINISTRATIEF EN
  COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

  SUSAN VAN DER GEER

  0340-565130 SUSAN@BAKKERENKOOPMANS.NL

  KARIN VAN OEFELEN

  SCHADEBEHANDELING EN
  COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

  KARIN VAN OEFELEN

  0340-565130 KARIN@BAKKERENKOOPMANS.NL

  GERRIE VAN DER HORST

  ADMINISTRATIEF EN
  COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

  GERRIE VAN DER HORST

  0340-565130 GERRIE@BAKKERENKOOPMANS.NL

  CONNY NIEUWENHUIS

  SCHADEBEHANDELING EN
  COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

  CONNY NIEUWENHUIS

  0340-565130 CONNY@BAKKERENKOOPMANS.NL

  ADRIE BAKKER

  AGRARISCH- EN
  MKB SPECIALIST

  ADRIE BAKKER

  06-53186675 ADRIE@BAKKERENKOOPMANS.NL

  KLAAS KOOPMANS

  SPECIALIST
  INKOMEN

  KLAAS KOOPMANS

  06-53870724 KLAAS@BAKKERENKOOPMANS.NL