Ziektewet-uitkering aanvragen voor werknemer

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u meestal het loon door. Er zijn situaties waarin u voor uw werknemer toch een Ziektewet-uitkering kunt aanvragen. Dat is bijvoorbeeld bij ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of als de werknemer een no-riskpolis heeft. Een no-riskpolis is voor mensen die aan het begin van hun dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangen (kijk voor andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt op uwv.nl). Wordt deze werknemer ziek, dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem/haar aanvragen waarmee u de loondoorbetaling kunt verrekenen. En u hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of als hij/zij in de WGA komt. Meld ziekte wel binnen zes weken bij het UWV, omdat u anders een boete kunt krijgen. Als werkgever bent u wel verantwoordelijk voor re-integratie. 
 
Weten hoe dit zit? Klik hier voor meer informatie. Voor verzuim- en re-integratiebegeleiding kunt u met ons contact opnemen.