Eigen verantwoordelijkheid bij cybercrime

In de eerste negen maanden van 2020 ontving de politie meer cybercrime gerelateerde aangiften dan in heel 2018 en 2019 bij elkaar opgeteld. De grootste stijging is te zien in het aantal gevallen van WhatsAppfraude en phishing. Bij bedrijven is het aantal ransomware en malware aanvallen flink toegenomen. De potentiële dreiging van cyberaanvallen wordt verder vergroot door de snelle toename van het aantal mensen dat door corona thuis werkt. (Bron: Emerce, Nederlands tijdschrift en weblog gericht op berichtgeving over elektronische commercie.)

Internationaal wordt druk gesleuteld aan betere wetgeving en een Europese aanpak, meldt Emerce. Eén van de maatregelen richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van beschermde technologie en menselijk bewustzijn over cyber-risico’s. De bedrijven die hun beveiliging niet op orde hebben, kunnen geconfronteerd worden met aansprakelijkheid en bij grove nalatigheid zelfs strafrechtelijke vervolging.

Check uw risicoklasse met de ‘Risicoklasse-indeling voor Digitale Veiligheid’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na beantwoording van elf vragen ontvangt u een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen. Met vragen over cyberverzekeringen kunt u bij ons terecht.