Welke betalingstermijn is redelijk?

Hoeveel dagen mag uw klant over betaling van uw factuur doen? Geeft u niets aan, dan geldt bij bedrijven de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Bij particulieren wordt meestal veertien dagen aangehouden. Grote bedrijven mogen zelfs een maximale periode van zestig dagen gebruiken. De aangekondigde ‘Wet betalingstermijnen grote bedrijven’ waarbij die zestig dagen teruggebracht worden naar dertig dagen, is nog steeds niet door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd.

Beter is het dus om duidelijk aan te geven wanneer u de betaling van uw klant verwacht. Kijk voor tips op de website van de Kamer van Koophandel. Heeft u te maken met een late betaling van een groot bedrijf? Sinds 26 januari 2021 kunt u dit (anoniem) melden bij het ‘Meldpunt Achterstallige Betalingen’, beheerd door de Autoriteit Consument & Markt. Zij gebruiken uw melding voor inzicht in betaalgedrag van grote bedrijven. Hiermee kan wetgeving gefundeerd aangepast worden.

Wij kunnen u bij wanbetalers wellicht helpen met een kredietverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Meer weten? Wij horen het graag.n de eerste negen maanden van 2020 ontving de politie meer cybercrime gerelateerde aangiften dan in heel 2018 en 2019 bij elkaar opgeteld. De grootste stijging is te zien in het aantal gevallen van WhatsAppfraude en phishing. Bij bedrijven is het aantal ransomware en malware aanvallen flink toegenomen. De potentiële dreiging van cyberaanvallen wordt verder vergroot door de snelle toename van het aantal mensen dat door corona thuis werkt. (Bron: Emerce, Nederlands tijdschrift en weblog gericht op berichtgeving over elektronische commercie.)

Internationaal wordt druk gesleuteld aan betere wetgeving en een Europese aanpak, meldt Emerce. Eén van de maatregelen richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van beschermde technologie en menselijk bewustzijn over cyber-risico’s. De bedrijven die hun beveiliging niet op orde hebben, kunnen geconfronteerd worden met aansprakelijkheid en bij grove nalatigheid zelfs strafrechtelijke vervolging.

Check uw risicoklasse met de ‘Risicoklasse-indeling voor Digitale Veiligheid’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na beantwoording van elf vragen ontvangt u een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen. Met vragen over cyberverzekeringen kunt u bij ons terecht.