Kans op milieuschade groter dan u denkt

Risico op milieuschade kan bij industriële en agrarische bedrijven en winkels groter zijn dan bij zakelijke dienstverleners. Hoe zit dat bij u? Niet van toepassing denkt u? Uiteraard lopen bedrijven die regelmatig met gevaarlijke stoffen werken meer risico op milieuschade en dus op het betalen van saneringskosten. Maar ook andere bedrijven hebben kans op milieuschade, want het ontstaat sneller dan u denkt. Zo kunnen bij een hevige storm asbestplaten van uw dak waaien of kan bij een brand vervuild bluswater in de grond terechtkomen. Ook schoonmaakmiddelen en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. De overheid heeft voor bedrijven milieuvoorschriften opgesteld, bijvoorbeeld voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Dit ‘Activiteitenbesluit’ bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen voor uw bedrijf.

De Wet Milieubeheer schrijft voor dat u elke verontreiniging moet opruimen. En die kosten kunnen flink oplopen. Laat ons controleren of u hiervoor voldoende verzekerd bent. We kunnen tegelijkertijd berekenen of een MilieuSchadeVerzekering voor u een goede oplossing is.